Del artikel Print
Ny ansøgningsrunde til CLEANs Videnbroprojekter

Ny ansøgningsrunde til CLEANs Videnbroprojekter

CLEAN åbner for 4. og sidste runde af ansøgninger til videnbroprojekter inden for miljøteknologi

Formålet med videnbroprojekter er, som navnet angiver, at bygge bro mellem virksomheder og videninstitutioner. Specialiseret viden bliver omsat til nye innovative ideer, der forstærker innovation og  vækstpotentialet. Der tages altid udgangspunkt i virksomhedens behov.

 

Der er i alt 1,8 mio. kr til udmøntning. Midlerne kommer fra Uddannelses- og Forskningsministeriet som en del af klyngebevillingen Innovationskraft 2023-2024. 

 

Der kan søges midler til videnbroprojekter, der ligger inden for mindst et af CLEAN's 5 faglige fokusområder:

 

1) Vand i teknosfæren

2) Klimatilpasning

3) Affald, ressourcer og materialer

4) Luft

5) Jord, vand og natur

 

Der er ansøgningsfrist d. 16 maj 2023, Kl. 12:00

 

For mere praktisk information om typer af projekter, ansøgningskriterier mm. gå ind på cleancluster.dk