Del artikel Print
Rekordstor 150 mio. kr. pulje skal deles af 10 projekter til kystbeskyttelse

Rekordstor 150 mio. kr. pulje skal deles af 10 projekter til kystbeskyttelse

Den danske stats pulje til kystbeskyttelsesprojekter har aldrig været større, hvilket tyder godt for 10 kystbeskyttelsesprojekter landet over.

Stigende havstand og det vildere og vådere vejr, øger risikoen for oversvømmelser på landsplan. Dette er endnu forværret af klimaforandringer. Disse 10 nye projekter, er et skridt på vejen til at sikre de danske kyster, mod det vilde vejr. Disse projekter er bl.a. konstruktionen af diger og sandfordring.

 

De tre største tilsagn er til projekterne Dragør på 37,4 mio. kroner, Darum-Tjæreborg på 29,1 mio. kr. og Køge Dige på 26, mio. kr.

 

Støtten til Dragør projektet hos Dragør Kommune, kommer til at hjælpe med at beskytte kommunes 13 kilometer lange kyststrækning. Dette vil bl.a. etableres ved en tilbagetrukket landskabsdige i den sydvestlige del af kommunen, og et fremskudt dige foran Søvang, for at beskytte de bagud liggende boligområder.

 

De 29,1 mio.kr. til Darum-Tjæreborg projektet hos Esbjerg Kommune, er til at udbrede de skader, der er på Darum-Tjæreborg Diget.

 

De 26,6 mio. kr. til Køge kommunes "Køge Dige," skal beskytte en 11 kilometer lang strækning langs Køge Bugt, hvor der bl.a. ligger kystnære byområder. Her skal der indføres løsninger som diger, terrænhævninger, højvandsmur og en port i havnen der kan lukkes ved højvande.

 

Læs mere om projekterne statspuljen går til her.