Del artikel Print
Kystbeskyttelsesprojekt begynder ved Køge

Kystbeskyttelsesprojekt begynder ved Køge

Sten for sten begynder kystbeskyttelsesarbejdet ved overgangen mellem Den Maritime Halvø og Søndre Havn, hvor der skal ligge 500 nye boliger.

Kystsikringen sker gennem i flere trin, hvor man for det første stabiliserer hele området og forebygger, at stranden bliver ved med at erodere. Samtidig sikrer man området mod oversvømmelse ved storm, så det bliver mere attraktivt at færdes i området.

 

Terrænet vil blive hævet, så kystlinjen flyttes ud i en afstand af minimum 30 meter fra det nye boligkvarter. Det lille nye stykke land anlægges som et skrånende grønt område – en grønning, der afgrænses mod kysten af en 80 meter lang bølgebryder bestående af en buet stensætning. Endelig vil  strandstykket syd for grønningen blive gjort  bredere med sandfodring. 

 

Projektet sker i regi af byudviklingsprojektet Køge Kyst.