Tidligere støtteordninger
Del artikel Print

Tidligere støtteordninger

Markedsmodningsfonden

Som led i regeringens aftale med Dansk Folkeparti om forenkling af erhvervsfremmesystemet, blev Markedsmodningsfonden ikke afviklet fra 2019. Fonden støttede danske virksomheders arbejde med udvikling og markedsmodning af grønne løsninger. 

 

Eksisterende projekter under Markedsmodningsfonden vil fortsætte i regi af Markedsmodningsfonden som hidtil.

Læs mere om Markedsmodningsfonden her

 

Naturpakken - tilskud til synergiprojekter

Kommunerne kan søge tilskud til klimatilpasningsprojekter, der samtidig skaber ny natur, bedre friluftsliv og kvæstofreducerende løsninger i det åbne land. Tilskudspuljen var oprindelig på 15 mio kr. Puljen er senere blevet forhøjet til ialt næsten 35 mio. kr.

 

Det var en forudsætning for at få tilskud, at kommunerne kunne sikre supplerende finansiering enten ved hjælp af egne midler, takstmidler, private fonde, EU’s LIFE Klimapulje eller lignende.

Læs mere om tilskudsordningen her. Læs mere om synergiprojekterne her

 

Grøn Omstillingsfond

Fonden blev etableret med finanslov 2013 og har haft bevilling på finansloven frem til og med 2015. Fonden har støttet projekter, der er rettet mod grøn omstilling i virksomheder gennem forretningsudvikling, produktion, salg og markedsføring af grønne produkter og serviceydelser. Læs mere om fonden her.

 

Vandsektorens Teknologiudviklingsfond (VTU-fond)

VTU-fonden er lukket med udgangen af 2015. Dens fokus var at støtte områder, som kunne medføre konkrete forbedringer for vandsektorens forsyninger og de tilsluttede forbrugere. Der udbydes ikke flere ansøgningsrunder. 

 

VTU-fonden støttede 53 projekter med i alt 70 mio. kr. Læs mere omkring projekter der blev støttet i 2011-2015

 

 

Højteknologifonden

Den 1. april 2014 blev Højteknologifonden, Det Strategiske Forskningsråd og Rådet for Teknologi og Innovation lagt sammen i InnovationsFonden. Fonden tilbyder offentlig støtte til højteknologiske projekter, strategisk forskning og samfundspartnerskaber.

Støttede projekter fra Højteknologifonden inden for klimatilpasning

Læs mereLuk

 

Klimasamarbejdspulje på 2,7 millioner kroner

I 2012 år åbnede miljøminister Ida Auken for ansøgningerne til en klimasamarbejdspulje på 2,7 millioner kroner. I alt otte projekter har fået bevilget beløb fra 100.000 kroner til 400.000 kroner. Tilskudsmodtagerne skal selv mindst lægge samme beløb i projektet for at få del i puljen. Der kan ikke længere søges om midler fra denne pulje. Læs mere her

 

Puljen til Grønne Ildsjæle

Puljen til Grønne Ildsjæle støttede lokalt forankrede samarbejdsprojekter, der gennem borgernære formidlingsaktiviteter og projekter understøtter den grønne omstilling.

Der kunne søges støtte til lokalt forankrede projekter i Danmark og konkrete formidlings- og debataktiviteter vedrørende nye metoder, produkter og forbrugsmønstre, som fremmer en grøn omstilling med lavere ressourceforbrug. Der var for perioden 2014-2016 afsat 10 mio. kr. årligt til puljen. Der planlægges ikke flere ansøgningsrunder under puljen til grønne ildsjæle. Læs om puljen her

 

Bolig- og planstyrelsen

Styrelsen giver tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri. Der er afsat 50 millioner kroner årligt i perioden 2015-2017. Læs mere om ordningen her. Ansøgningsfristen var 1. december 2017

 

Offentlig-privat Partnerskab

Regn og Byer

Realdania, Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, DANVA, KTC samt Forsikring & Pension inviterer kommuner og vandselskaber til at ansøge om støtte til at udvikle og styrke deres samarbejde. I alt vil fire forsøgsprojekter hver få tildelt 250.000 kr. til at styrke udvikling af klimatilpasning med merværdi i et konkret område.

 

Ansøgningsfristen for Regn & Byer var den 24. januar 2017.

Læs om Regn og Byer projekterne her.