Se de udpegede kommuners forslag til risikostyringsplaner
Del artikel Print

Se de udpegede kommuners forslag til risikostyringsplaner

I Danmark er 10 områder udpeget i henhold til EU’s oversvømmelsesdirektiv 2007/60/EF om vurdering og styring af risikoen for oversvømmelser. Direktivet er omsat til lov ved dels lovbekendtgørelse 950/2013 samt bekendtgørelse 121/2010. Formålet med direktivet er at kunne planlægge indenfor områder, hvor der er risiko for oversvømmelser.

 

Planlægningen forløber i tre plantrin i perioden frem mod 2015; Første plantrin (2009-2011) bestod i en foreløbig udpegning af områder i risiko for oversvømmelse. I andet plantrin (2012-2013) blev der udarbejdet kort over oversvømmelsernes udbredelse og en kortlægning af værdierne der går tabt ved oversvømmelserne, som sammen danner grundlaget for risikokortene. I tredje plantrin (2014-2015) udarbejdes risikostyringsplaner i de 22 kommuner der er omfattet af de 10 områder.

 

Du kan se de udpegede kommuner i kortet samt link til de planer der er sendt i høring.