Tilpasning af afløbssystemerne
Del artikel Print

Tilpasning af afløbssystemerne

Flere og flere kommuner afkobler regnvand fra kloaksystemerne

Overalt i landet investeres der i disse år store summer på at klimatilpasse afløbssystemerne. Nogle steder lægger man større kloakrør i forbindelse med den løbende fornyelse af ledningsnettet. Men flere og flere steder vælger kommunerne at afkoble regnvandet fra kloaksystemerne og i stedet finde alternative løsninger for regnvandet.

 

Over for udfordringen med de stigende regnmængder kan kommuner og spildevandsselskaber grundlæggende arbejde med tre typer af løsninger:

 

  • Forøge ledningskapaciteten ved at lægge større rør eller supplerende ledninger
  • Forsinke eller opmagasinere overskydende regnvand i bassiner og vådområder
  • Reducere tilstrømningen af regnvand til afløbssystemerne gennem forøget nedsivning/fordampning af regnvandet, hvor det falder


I praksis er alle tre typer af løsninger i spil i forskellige kombinationer, alt efter hvad der lokalt er muligt. I tæt bebyggede bydele er det svært at finde plads til faskiner og forsinkelsesbassiner, som til gengæld kan være udmærkede løsninger i forstæder og parcelhuskvarterer.

 

I bymidten kan løsningen i stedet være at separatkloakere, så spildevand og regnvand håndteres i separate systemer - eller at øge kloakkernes størrelse. Sådanne løsninger er imidlertid ganske investeringstunge, hvorfor alle bidrag til at reducere tilstrømningen af regnvand til afløbssystemerne er i fokus. Grønne tage, permeable belægninger i stedet for asfalt på parkeringspladser og anlæg af åbne afløbskanaler på terræn er eksempler på sådanne løsninger.

 

Senest redigeret: 26-03-2020