Ofte stillede spørgsmål
Del artikel Print

Ofte stillede spørgsmål

Herunder kan du finde svar på nogle af de mest stillede spørgsmål i forhold til oversvømmelser.

 

 

Skal man som kommune – og kommunens borgere – acceptere, at nogle områder måske bare ikke kan benyttes til beboelse fremover på grund af vand?

Læs mereLuk

 

 

Skal klimatilpasning indarbejdes i spildevandsplanen (eller tillæg eller…)?

Læs mereLuk

 

 

Hvilke regulativer bestemmer afstrømningssystemernes kapacitet (dimensionering)?

Læs mereLuk

 

 

 

Når vi oplever skybrud, hvem har så ansvaret for, at f.eks. private kældre ikke bliver oversvømmet?

Læs mereLuk

 

 

 

Hvis kommunen giver en borger tilladelse til nedsivning i bebygget område, hvem har så ansvaret, hvis andre borgere derved får vandskade, for eksempel ved, at vand trænger ind i kældre via vægge?

Læs mereLuk

 

 

Hvem sikrer, at der indføres varslingssystemer?

Læs mereLuk

 

 

Kan man belønne sine borgere for at holde vandet på egen grund?

Læs mereLuk

 

 

Er det muligt helt at undgå oversvømmelser?

Læs mereLuk

 

 

 

Vil der være stabil, frisk drikkevandsforsyning i fremtiden?

Læs mereLuk

 

 

Hvilket nedbørsniveau og hvilken vandstand skal der bruges til at forudsige konsekvenserne af klimaændringer og den klimatilpasningsindsats, der skal igangsættes?

Læs mereLuk

 

 

Hvordan finder man plads til vand i gamle, tæt bebyggede områder, hvis vi ikke får større kloakker eller vælger at supplere modernisering af kloakker med løsninger ”over jorden”?

Læs mereLuk

 

 

 

Hvordan finder man de bedst egnede områder til brug for kontrolleret oversvømmelse?

Læs mereLuk

 

 

Hvordan skal klimatilpasning koordineres med Vandplanerne?

Læs mereLuk
Senest redigeret: 25-04-2019