Beslutningsstøtte
Del artikel Print

Beslutningsstøtte

Navn: Implementering af oversvømmelsesdirektivet

Formål: Implementering og udførelse af oversvømmelsesdirektivet. Kystdirektoratet har ansvaret for havvandsdelen, Naturstyrelsen for ferske vande.

Status: I gang 2010-

Webside: http://myndigheder.kyst.dk/oversvoemmelsesdirektivet.html


Navn: Vejret vil have sin vilje

Formål: Visualisere konsekvenserne af forskellige former for klimatilpasning.

Status: Afsluttet 2009

Webside: http://borgere.kyst.dk/vejret-vil-have-sin-vilje.html

Navn: Samfundsøkonomiske analyser

Formål: Anvende samfundsøkonomisk analyse til at afgøre, hvordan man skal klimatilpasse kystbeskyttelse.

Status: Afsluttet 2009

Webside: http://borgere.kyst.dk/pages/webside.asp?articleGuid=61951webside.asp


Navn: Kystplanlægningsværktøj

Formål: Er at stille viden om påvirkning af kysterne til rådighed for planlæggere og andre med relation til kysterne.

Status: Afsluttet version 1.0 2009

Webside: http://borgere.kyst.dk/kystplanlaegningsvaerktoej.html