Erosionsbeskyttelse
Del artikel Print

Erosionsbeskyttelse

Klimaændringerne kan gøre det nødvendigt at beskytte boliger og infrastruktur mod erosion. Det kan vælges at opgive boliger eller infrastruktur, eller flytte disse.

Eksisterende erosionsbeskyttelse i form af sandfodring, høfder, bølgebrydere og skråningsbeskyttelser kan  let tilpasses de fremtidige klimaændringer, når kriteriet herfor er opfyldt. Det tager kun 0-2 år fra behovet er erkendt, til at beskyttelsen er etableret. Det er vigtigt at erkende, at den eneste erosionsbeskyttelse som løser det grundlæggende problem på en erosionskyst, at der forsvinder sand, er sandfodring. Alle andre erosionsbeskyttelser nedsætter kun erosionshastigheden og forårsager negativ virksom på de nedstrøms kyst strækninger.

 

Kystdirektoratet har udarbejdet en Kystbeskyttelsesstrategi som beskriver hvorledes erosionsbeskyttelse tænkes ind i en helhed, således at der kun beskyttes hvor det er nødvendigt og at kystbeskyttelses udformes ud fra en helheds betragtnig. Læs mere i linket til højre.

Det kan også overvejes at acceptere den gradvis lavere sikkerhed, som klimaændringerne betyder, eller alternativt at opgive erosionsbeskyttelsen og dermed vende tilbage til mere naturligt udviklende kyststrækninger.

 

Kystdirektoratet har udviklet et kystplanlægningsværktøj, som indeholder relevant information om kysterne i Danmark, se linket til højre.

Nyanlæg af erosionsbeskyttelse

 

Før en erosionsbeskyttelse skal etableres er det vigtigt at erkende om man har et reelt erosionsproblem, for ikke at lade sig bekymre over en storms erosion, hvis en sådan storm er meget sjælden.

I forbindelse med nyanlæg af kystbeskyttelse skal det overvejes hvor mange års klimaændringer, som skal indgå i designgrundlaget, sammenholdt med, at disse anlæg har en levetid mellem de 50 og 100 år, hvor klimaet forventes at ændre sig markant.

 

Hvis ny kystbeskyttelse ønskes tilpasset fremtidens klimaændringer, bør man først laves en økonomisk analyse af, om det er en rentabel investering,. For i princippet vil der overinvesteres i forhold til den kystbeskyttelsesgrad, der ønskes i slutningen af anlæggets levetid. Dette skal også ses i det lys, at kystbeskyttelse hurtigt og enkelt kan tilpasses klimaforandringerne.

Der anvendes mange former for erosionsbeskyttelse og disse kan inddeles i følgende typer:

  1. Sandfodring.
  2. Skråningsbeskyttelse.
  3. Høfder.
  4. Bølgebrydere.
  5. Aktiv dræning af stranden.

Der pågår i øjeblikket et dansk forskningsprojekt COADAPT (COastal ADAPTation), som blandt andet har til formå at kortlægge kysterosionen i Danmark og forbedre forståelsen for erosionsmekanismerne og forbedre den tilhørende erosionsbeskyttelse. Yderligere oplysninger kan fås ved at følge linket i højre side.

Senest redigeret: 29-03-2012