Øget nedbør er den største udfordring på vejområdet
Del RSS RSS Print

Øget nedbør er den største udfordring på vejområdet

Vejene vil være sårbare over for øget nedbør og mere ekstremt vejr og Vejdirektoratet har fokus på, hvor på vejnettet, der kan opstå særlige problemer for trafikanterne. Derfor skal der igangsættes analyser af, hvor og hvordan man får mest klimatilpasning for pengene.

Regn er den største risiko  
På eksisterende veje er risikoen for mere regn den største udfordring. Vandet skal kunne ledes væk for at sikre vejenes holdbarhed og for at undgå akvaplaning og nedsat fremkommelighed for trafikanterne. På statsvejnettet, dvs. motorveje og øvrige hovedlandeveje kan der gennemføres en kortlægning af, hvor på vejnettet der kan forventes at være en særlig risiko for oversvømmelse. En sådan kortlægning kan bidrage til at forbedre prioriteringen af ressourcerne til klimatilpasningen på det overordnede vejnet. 

Nye veje bygges efter nye krav
Nye veje skal bygges og vedligeholdes efter fremtidens krav. Vejdirektoratet har derfor igangsat undersøgelser af, hvordan man kan opdatere de nuværende vejledninger for planlægning, anlæg og drift af veje. I første omgang er der lavet nye krav til, hvorledes afvandingssystemerne langs vejene skal udformes, så de bliver bedre i stand til at lede vand væk fra vejbanen. 

Trafikmeldinger ved ekstreme vejrsituationer
Ved ekstreme vejrsituationer som voldsomme regnskyl, storme osv., spiller trafikmeldinger en central rolle i forhold til trafikanterne. Der er derfor igangsat undersøgelser af nye overvågningssystemer via lokale vejrradarer, som vil kunne øge præcisionen og sikkerheden i den information, der vil kunne tilgå trafikanterne. Trafikanterne kan allerede i dag løbende modtage helt aktuelle informationer om situationen på vejene, for eksempel via radio, mobiltelefonen eller GPS samt trafikledelsessystemer.

Forskning i klima og veje
Både i Danmark og internationalt forskes der i, hvorledes veje kan tilpasses til et ændret klima. Forskningen giver ny viden om, hvordan vejmyndighederne bedst kan anlægge og drive det danske vejnet. Her er Vejdirektoratet aktiv på en række væsentlige forskningsområder - herunder udvikling af metoder til kortlægning af sårbare vejstrækninger, optimering af afvandingsmetoder og bedre forståelse af vejens indflydelse på omgivelserne.

 

Senest redigeret: 03-03-2014