LeverancerFrits Ahlefeldt
Del artikel Print

Leverancer

Rejseholdets har forskellige former for ydelser:

 

Temamøder eller workshops med flere kommuner. Oplæg på konferencer og seminarer, som afholdes af eksterne parter og er målrettet kommuner.

I disse sammenhænge tilbyder rejseholdet generisk vejledning inden for følgende områder:

 

 • Kystbeskyttelsesloven
 • Miljø- og naturlovgivningen
 • Inspiration til at komme fra plan til handling
 • Bidragsfordeling i forbindelse med kystbeskyttelsesprojekter
 • Helhedsløsninger med flere oversvømmelseskilder: vandløb, hav, grundvand og nedbør
 • Helhedsløsninger med kystbeskyttelsesforanstaltninger over længere kyststrækninger
 • Synergiløsninger, for eksempel i forhold til friluftsliv, natur og kvælstofreduktion
 • Sparring/dialog om identifikation af områder til nærmere analyse og prioritering
 • Paradigmer og eksempler
 • Brug af værktøjer og data blandt andet på klimatilpasning.dk
 • Risikohåndtering i forbindelse med oversvømmelse.

Rejseholdet giver kun vejledning i konkrete sager, hvis de har relation til Kystbeskyttelsesloven.

 

Rejseholdet giver derudover særlig vejledning til opstart af konkrete projekter, hvis de går på tværs af kommunegrænser.

 

For at vejledningen skal få det bedst mulige resultat, er det vigtigt, at der fra starten sker en klar forventningsafstemning om såvel opgaven som ydelsen.

Henvendelse til rejseholdet kan ske ved at udfylde skemaet til højre på siden.

 

Rejseholdet tilbyder undervisning til kommunernes sagsbehandlere.. Undervisningen kan for eksempel handle om kystteknik med sedimenttransport og styrkevurdering af diger.

 

Kystdirektoratet og Miljøstyrelsen fastsætter indholdet af kurserne. Kommunerne kan komme med forslag, som så kan blive en del af næste års kursustilbud.

 

Undervisningen foregår fysisk hos Kystdirektoratet eller Miljøstyrelsen, eller den gennemføres som webinar.

 

Kursustilbud starter i 2018 og vil blive offentliggjort her på siden.