Inspirationskatalog
Del artikel Print

Inspirationskatalog

HVAD KAN MAN BRUGE ET HUL I JORDEN TIL?

Når vi løfter de store investeringer i klimatilpasning op på overfladen, får vi en lang række anlæg, som på den ene eller anden måde skal opbevare eller transportere regnvand.

 

Vi får dermed introduceret en lang række elementer i byens rum, der alle har som kendetegn, at de ligger lavere end den omkringliggende by. Populært sagt får vi en masse nye huller i by og landskab.


VANDPLUS og design af dobbeltfunktioner kan ses som eksempel på en ny tilgang til formgivning af byens rum og design af tekniske anlæg, der udfordrer den traditionelle sektorbaserede udvikling af byen.

 

Hvor de klassiske investeringer i regnvandshåndtering udgøres af rør og bassiner under jorden, så er VANDPLUS-anlæg karakteriseret ved at ligge over jorden og ved at være tilgængelige for rekreative funktioner.


Dette katalog er fuld af huller, grøfter og rør, som alle er formgivet, så de både gør vores by mere robust over for skybrud og samtidig skaber rekreativ værdi til glæde for hverdagslivet.

 

Kataloget over disse såkaldte dobbeltfunktioner viser en stribe konkrete og nytænkende eksempler på klimatilpasning med merværdi, hvor regnvandstekniske anlæg er integreret i rekreative, smukke byrum og vice versa. Se kataloget via linket til højre på siden.


Håbet er, at katalogets mange eksempler vil inspirere kommuner og forsyninger samt ikke mindst deres rådgivere til at udvikle endnu mere klimatilpasning med merværdi.