Kommunernes kortlægning af oversvømmelse- og erosionMiljøGIS
Del artikel Print

Kommunernes kortlægning af oversvømmelse- og erosion

Kommunerne skal fremover kortlægge oversvømmelses- og erosionstruede områder. De nye ændringer af planloven giver kommunerne stor metodefrihed til, hvordan kommunerne udpeger områder, der er udsat for oversvømmelse og erosion i kommuneplanen. Følgende beskriver metoder og datakilder til udpegning af oversvømmelses- og erosionstruede områder i kommunen.

 

Kommunerne kan vælge enten at bruge egne data eller anvende statens udleverede data. Det er ligeledes kommunen, der bestemmer, hvilke klimascenarier og hændelsesniveauer der lægges til grund for udpegningen. I forbindelse med udarbejdelsen af klimatilpasningsplanerne i 2013 blev der foretaget en risikokortlægning, som gjorde kommunerne i stand til at prioritere indsatsen mod oversvømmelse. Den ændrede planlov pålægger kommunerne at udpege områder i kommunen, der er udsat for oversvømmelse eller erosion. I disse områder vil afværgeforanstaltninger som udgangspunkt være en forudsætning for etablering af byudvikling, tekniske anlæg eller ændret arealanvendelse.

 

Udpegning af oversvømmelses- og erosionstruede områder baseres på en kortlægning af de områder i kommunen, der kan være udsat for oversvømmelse og/eller erosion.

 

I menuen til venstre kan du læse mere om metoder til  kortlægning af henholdsvis oversvømmelse  og erosion samt beskrivelse data til kortlægning.

Senest redigeret: 12-11-2018