Odense-ModellenFoto: Rambøll Danmark
Del artikel Print

Odense-Modellen

Odense Kommune og VandCenter Syd står overfor massive investeringer i at klimatilpasse Skibhuskvarteret i Odense. Målet er at bruge arbejdet i Skibshuskvarteret som afsæt for at udarbejde samarbejdsredskabet ’Odense-Modellen’. Modellen skal kunne bruges af alle kommuner og vandselskaber, som vil lave klimatilpasning med merværdi. 

 

Skibhuskvarteret i Odense er en af byens ældre forstæder. Kvarteret grænser op til Odense Havn og beskrives som en ”lille by i byen” med egen handelsgade, skoler, lokalparker m.m.. Hele området er fælleskloakeret, og der er både behov for at opgradere det eksisterende kloaknet og for at klimatilpasse, hvis området på sigt skal kunne imødegå større oversvømmelser. Odense Kommune og VandCenter Syd arbejder derfor på at planlægge den kommende klimatilpasning af kvarteret. Ambitionen er, at de store investeringer ikke blot finansierer klimatilpasning, men samtidig også gør kvarteret grønnere og mere attraktivt med en strategi for landskab, bynatur, biodiversitet, artsmangfoldighed, fritidsliv, offentlige rum samt et blåt-grønt koncept for håndtering af regnvand.

 

Med deltagelse i Regn & Byer vil Odense Kommune og VandCenter Syd bruge det konkrete projekt i Skibhuskvarteret som afsæt for at udarbejde samarbejdsredskabet ’Odense-Modellen’. Odense-Modellen skal være et redskab, der kobler mange forskellige hensyn og data i en helhedsplan for et givet område. Ambitionen er, at modellen skal kunne anvendes i hele landet, hvor kommuner og vandselskaber ønsker at koble klimatilpasning, menneskelige værdier og samfundsøkonomiske beregninger.