DK2020Frits Ahlefeldt
Del artikel Print

DK2020

DK2020

96 kommuner har valgt frivilligt at indgå i DK2020-arbejdet, som har til formål at sætte skub i implementeringen af Parisaftalens mål i Danmark, herunder sætte mål for klimatilpasning.

 

Det er foreningen Realdania, der sammen med det internationale bynetværk C40, står bag DK2020. En partnerskabsaftale mellem Realdania, KL og de fem regioner giver alle danske kommuner mulighed for at blive en del af DK2020.

 

Undervejs i forløbet får kommuner i projektet sparring og rådgivning fra fem geografiske organiseringer med faglige medarbejdere fra KL/KKR, regionen og relevante lokale operatører, så planerne lever op til international best practice inden for klimaplanlægning. CONCITO – Danmarks Grønne Tænketank er overordnet projektleder og er sammen med det internationale bynetværk C40 videnspartner. 

 

Som en del af DK2020-arbejdet har kommunerne forpligtiget sig til at udarbejde nye risikovurderinger for oversvømmelse og udvælge konkrete områder, hvor der skal udarbejdes handlingsplaner for. Kommunernes arbejde bygger ovenpå kommuneplanerne, hvor kravet er en udpegning af oversvømmelsestruede områder, nu suppleres med en skades vurdering og en prioriteret handlingsplan.

 

Læs mere om projektet på Realdanias hjemmeside

 

Læs kommunale eksempler på klimahandlingsplaner

 

 

Webinarrække om klimatilpasning for DK2020-kommuner

For at give nuværende og kommende DK2020-kommuner det bedst mulige afsæt, har KL  i samarbejde med Region Midt og CONCITO arrangeret og afholdt 4 webinarer om de platforme og hjælpeværktøjer, der understøtter arbejdet med udarbejdelse af oversvømmelseskort.

 

Webinarene blev afviklet af de fire fagligt ansvarlige institutioner i 2021. Herunder kan du gense webinarene: 

 

 

Målgruppen var nuværende og kommende DK2020-kommuner, men webinarene var åbne for alle. 


Eventuelle spørgsmål kan rettes til Lars Kaalund fra KL på mail laka@kl.dk

 

 

Senest redigeret: 25-04-2022