DK2020Frits Ahlefeldt
Del artikel Print

DK2020

Størstedelen af de danske kommuner har valgt frivilligt at indgå i DK2020-arbejdet, som har til formål at sætte skub i implementeringen af Parisaftalens mål i Danmark, herunder sætte mål for klimatilpasning.

 

Det er foreningen Realdania, der sammen med det internationale bynetværk C40 og den grønne tænketank CONCITO, står bag DK2020. En partnerskabsaftale mellem Realdania, KL og de fem regioner giver alle danske kommuner mulighed for at blive en del af DK2020.

 

Kommunerne får i projektet teknisk hjælp og sparring til at udvikle, opdatere eller tilpasse klimaarbejdet i kommunen, så det lever op til C40’s standard for klimaplanlægning, Climate Action Planning Framework. I dag er 65 kommuner en del at samarbejdet og der er stadig mulighed for at tilmelde sig.

 

Som en del af DK2020-arbejdet har kommunerne forpligtiget sig til at udarbejde nye risikovurderinger for oversvømmelse og udvælge konkrete områder, hvor der skal udarbejdes handlingsplaner for. Kommunernes arbejde bygger ovenpå kommuneplanerne, hvor kravet er en udpegning af oversvømmelsestruede områder, nu suppleres med en skades vurdering og en prioriteret handlingsplan.

 

Webinarrække om klimatilpasning for DK2020-kommuner

For at give nuværende og kommende DK2020-kommuner det bedst mulige afsæt, arrangerer KL i samarbejde med Region Midt og CONCITO, 4 webinar om de platforme og hjælpeværktøjer, der understøtter arbejdet med udarbejdelse af oversvømmelseskort.

 

Webinarene afvikles af de fire fagligt ansvarlige institutioner, torsdage fra kl.9.00 til ca. kl.10 i ugerne 21-25:

 

 

Målgruppen er nuværende og kommende DK2020-kommuner, men webinarene er åbne for alle. Webinarene er gratis, der kræves ikke tilmelding, man tilgår blot møderne fra ovenstående møde-links, et nyt for hvert webinar.

 

Det maksimale udbytte opnås, hvis man på forhånd har besøgt de fire platforme, se ovenstående platform–link, og læst ind i forudsætninger, muligheder og begrænsninger.


Eventuelle spørgsmål kan rettes til Lars Kaalund fra KL på mail laka@kl.dk