Sektorer og brancher påvirkes forskelligt
Del artikel Print

Sektorer og brancher påvirkes forskelligt

De forskelligartede effekter af klimaforandringer påvirker i sagens natur også forskellige erhverv i forskelligt omfang og på forskellig måde. Men der er næppe mange virksomheder, som ikke vil kunne identificere relevante risici eller muligheder.

 

I mange erhverv har brancheorganisationer gennemført udredninger og taget initiativer, der skal sætte deres medlemmer i stand til at tage de nødvendige forholdsregler. Tjek hvad din egen organisation har gjort i den henseende.

 

For nogle erhverv er klimaforandringer allerede en virkelighed, der må tages i betragtning i forhold til måden, man arbejder på eller den produktion, man udfører.

 

Det gælder for eksempel i byggesektoren, hvor klimatilpasning er en stigende aktivitet - både hos rådgiverfirmaerne, der udvikler løsningerne, og for entreprenørerne, der udfører dem. Ændrede klimaforhold må tænkes ind i alle anlægs- og infrastrukturprojekter. Nybyggerier opføres mere og mere, så de ikke alene rustes til ekstremvejr, men også i sig selv bliver en del af løsningen - fx ved lokal opsamling og anvendelse af regnvand.

 

I Landbruget vil øgede nedbørsmængder sætte dyrkningsarealer under vand og forøge udvaskningen af pesticider og næringssalte. Et varmere klima kan bringe flere sygdomme for både dyr og planter. Men det kan også forlænge dyrkningssæsonen, så der kan høstes flere gange på et år - og bane vej for nye typer afgrøder. Helt tilsvarende oplever fiskerierhvervet, at sild, torsk og makrel søger køligere farvande nordpå, mens de til gengæld pludselig får ansjos, sardiner og mulle i garnene.

 

De senere års voldsomme storme har tyndet ud i skovene, og med tiden vil Danmarks almindeligste træ, rødgran, blive mindre og mindre almindeligt. I stedet vil træsorter brede sig, der bedre klarer det skiftende klima - som poppel og el. Stormene har kostet store tab i skoverhvervet - men også forsikringsbranchen har fået nye udfordringer at tænke på med det hyppigere ekstremvejr, der koster dyrt i skadeserstatninger.

 

Brug linkene nedenfor til at blive klogere på, hvordan klimaforandringerne påvirker de forskellige erhvervssektorer - eller læs eksempler på klimatilpasningsløsninger inden for de tre sektorer.

Senest redigeret: 27-02-2014