Oversvømmede parcelhusgrunde i Odense blev til søer

Kort om projektet

I 2009 opkøbte Odense Vandselskab (nu VandCenter Syd) syv parcelhuse i et villakvarter i Sanderum på Fyn, der var stærkt plaget af oversvømmelser. Husene blev revet ned for at gøre plads til to nye bassiner til at håndtere de stigende regnmængder.
Status

Villakvarter omdannet til rekreativt område

Et villakvarter på Fyn har været hårdt udsat for massive regnvejrshændelser. Et initiativ mellem VandCenter Syd og grundejerne har fundet en løsning.
Gentage skybrud har udfordret villaejerne i Sanderum på Fyn, hvor grundene ofte stod under vand ved massive nedbørsmængder. Kvarteret var særligt sårbart over for regn, fordi det var etableret på tidligere våde enge med tvivlsomme dræn.

Det stod hurtigt klart, at området ikke var ideelt til bebyggelse. VandCenter Syd og husejerne kom ved fælles initiativ frem til en alternativ løsning, som alle er tilfredse med.
Læs mere Luk
Baggrund

Alvorlige oversvømmelser krævede nye løsninger

Massive skybrud i midten af 00’erne satte skub i projektet om at forhindre villakvarter i at blive oversvømmet.
Den 23. juli 2006 blev otte huse på Ejersmindevej i Odense oversvømmet af regnvand i en sådan grad, at husene var ubeboelige, og ejerne midlertidigt måtte flytte ud, mens renoveringen stod på. Allerede året efter blev ni huse oversvømmet igen. Forventningen om yderligere gentagelser satte skub i processen for at finde en løsning.
Læs mere Luk
Løsning

Private hjem revet ned

VandCenter Syd opkøbte de mest udsatte parcelhusgrunde i Sanderum og har omdannet kvarteret til et rekreativt grønt område, som forhindrer oversvømmelser.
VandCenter Syd opkøbte syv af ni grunde i kvarteret med det formål at rive husene ned. I stedet for husene skulle pladsen bruges til at udvide det allerede eksisterende regnvandsbassin på Ejersmindevej og anlægge to nye bassiner.

De tre bassiner kan rumme omkring 10.000 kubikmeter vand og kan klare en 50-årshændelse. Indtil videre har løsningen fungeret godt.
Læs mere Luk
Gevinster og merværdi

Forebyggelse mod skybrud og rekreativt område

Villakvarteret er fremtidssikret mod skybrud, og samtidig er Sanderum beriget med et rekreativt grønt område, der ellers har været en mangelvare.
Beboerne i Ejersmindevej-kvarteret mener, at kvarteret vinder ved løsningen. De har fået et nyt grønt, rekreativt område, der tiltrækker flere fuglearter.
Læs mere Luk
Finansiering

Den bedste og billigste løsning

Projektet kostede omkring 30 millioner kroner at udføre, inklusive opkøb af de syv grunde. VandCenter Syd stod for hele finansieringen
I januar 2008 blev VandCenter Syd og husejerne enige om salgsproceduren. Tre uafhængige ejendomsmæglere gav et bud på, hvad det ville koste at genhuse hver enkelt husejer på samme niveau, som vedkommende kom fra. Buddene blev brugt til at fastsætte den endelige salgspris.

Salgsprisen blev lavet som en vægtet gennemsnitspris, sådan at den laveste pris blev vægtet 25 %, den højeste pris 25 % og den midterste pris med 50 %. Resultatet blev, at syv ud af ni husejere accepterede.

Vandselskabet står selv for vedligeholdelse af bassinerne.
Læs mere Luk
Proces og interessenter

Konstruktiv dialog mellem parterne

VandCenter Syd udformede det første løsningsforslag, men det endte med, at det var husejernes eget forslag, som blev vedtaget.
VandCenter Syd og Odense Kommune opstillede en række forudsætninger, der skulle ligge til grund for indsatsen i villaområdet:

• Grønne områder er i underskud i Sanderum.
• Friarealer i Sanderum er for små i forhold til krav og anbefalinger.
• Søer skal ikke findes på alle grønne arealer.
• Én stor sammenhængende sø er bedre end flere små.
• Undgå konflikter med private grundejere i forhold til placering af bassiner.
• Opstil en fælles løsning med tilslutning fra alle parter.

På den baggrund blev løsninger som udvidelse af kloaksystemet eller en ny regnvandsledning til Odense Å diskuteret, men ingen af forslagene blev realiseret.

I sidste ende var det husejerne, der kom op med den bedste idé. På et høringsmøde med VandCenter Syd, hvor husejerne ville høre, hvad man havde tænkt sig at gøre, fremsatte de selv et helt nyt forslag. Det gik ud på, at VandCenter Syd skulle købe nogle af de oversvømmede ejendomme og placere udvidelsen af det allerede eksisterende regnvandsbassin på Ejersmindevej dér.

VandCenter Syd arbejdede herefter videre på en model, hvor husejerne kunne indgå en frivillig aftale om at sælge deres hus til selskabet mod at kunne flytte bort fra 'brændpunktet'.

I løbet af et par måneder blev mulighederne undersøgt, og man fandt frem til, at det juridisk kunne lade sig gøre at udvide Ejersmindevej-bassinet til at kunne rumme de nødvendige kubikmeter vand, hvis en anden grund samtidig kunne blive til regnvandsbassin.

I januar 2008 blev vandselskabet og husejerne enige om proceduren for, hvordan husene kunne blive solgt. Tre uafhængige ejendomsmæglere skulle give deres bud på, hvad det ville koste at genhuse hver enkelt husejer på samme niveau, som vedkommende kom fra.

Modellen blev derfor sat i værk, og det endte med, at VandCenter Syd købte syv af de ni ejendomme.

Det er vigtigt for VandCenter Syd at påpege, at hele forløbet har været en frivillig proces, hvor ingen er blevet tvunget til at sælge.

VandCenter Syd har været meget lydhør over for beboernes ønsker i forbindelse med etableringen af det nye område. For eksempel er fugleinteresserede beboere blevet hørt.

2008: Enig med grundejerne om proces
2009: VandCenter Syd opkøber grunde
2009: Projektet er færdigt.
Læs mere Luk
Barrierer

Lovgivning og naturbeskyttelse

Den største barriere i forhold til projektet var, at mange af de indledende forslag blev obstrueret grundet lovgivning og naturbeskyttelse.
- Mange af løsningerne lå på grønne områder, som der er underskud af i Sanderum i forhold til det ønskelige. Og mange af de arealer, VandCenter Syd havde kig på, var belagt med lovgivning, heriblandt naturbeskyttelse, som det ville kræve dispensationer at kunne benytte, udtaler projektleder Nena Kroghsbo.
Læs mere Luk