Se hvordan du påvirkes af klimaforandringerne
Del artikel Print

Se hvordan du påvirkes af klimaforandringerne

Her finder du en række værktøjer, der simulerer fremtidens klima på forskellige områder. Det giver oplysninger om, hvordan klimaændringerne påvirker os i fremtiden.

 

KAMP

KAMP er et screeningsværktøj, baseret på de nyeste kortlægninger og datasæt, der findes på nationalt plan. Værktøjet kan bl.a. bruges til at aflæse hvilke bygninger og hvor mange kilometer vej der potentielt kan blive påvirket af oversvømmelse, og den anslåede bygningsværdi der bringes i fare. 

Læs mere her

 

Klimaatlas

Klimaatlas indeholder data om forventede ændringer i klimaet på kommuneniveau, og dækker hele Danmark.Værktøjet bliver løbende udbygget og indeholder på nuværende tidspunkt data for temperatur, nedbør, vandstand og stormflod i det forventede fremtidige danske klima. Fremtiden afhænger i høj grad af hvor meget yderligere klimagas der lukkes i amosfæren, men klimaatlasset er det bedste bud på fremtiden med den viden vi har i dag.

Læs mere her

 

Ekstremnedbør

Dette værktøj viser oplysninger fra to datasæt. Det ene er fra Spildevandskomiteens regnmålere, der oplyser om skybrud inden for det seneste år, samt oplysninger om nedbør inden for de seneste 48 timer. Det andet datasæt er fra DMI’s observationer af døgnnedbør og viser statistik for gentagelsesperioderne 10, 20, 50 og 100 år.

Læs mere her

 

Se alle værktøjerne

 


 

Senest redigeret: 11-01-2024