Del artikel Print
FN's klimapanel sammenligner forskellen på 1,5 og 2 °C i ny rapportColourbox

FN's klimapanel sammenligner forskellen på 1,5 og 2 °C i ny rapport

I særrapporten vurderes der, hvilke effekter en opvarmning på 1,5 °C i år 2100 vil have sammenlignet med en global opvarmning på 2 °C, og hvad der skal til, for at begrænse den globale opvarmning til 1,5 °C.

To års intenst arbejde har resulteret i en ny omfattende rapport fra FN's klimapanel IPCC med fokus på en global opvarmning på 1,5 °C. Rapporten redegør for den betydning, det har for klimaet, om vi ender med en temperaturstigning på 1,5 °C eller 2 °C inden udgangen af århundredet.

 

Et stort spring mellem 1,5 °C eller 2 °C

”Før rapporten var der stor usikkerhed om, hvad forskellen i klimapåvirkninger mellem 1,5 °C og 2 °C reelt betyder. Nu har vi et grundigt arbejde, der helt tydeligt peger på, hvorfor det er vigtigt at nå 1,5 °C-målet og også understreger, at det stadig er muligt at nå derhen,” fastslår Ruth Mottram, klimaforsker ved DMI.

Effekterne af den globale opvarmning omfatter arters uddøen, nedgang i biodiversitet, negative konsekvenser for sundhed, levebrød, sikkerhed for mennesker, fødevare- og vandforsyning, økonomisk vækst samt stigning i ekstreme vejrbegivenheder som hedebølger, tørke og kraftig nedbør.

 

Ustabiliteter i Antarktis og afsmeltning af Grønlands indlandsis kan over flere hundrede år føre til adskillige meters havniveaustigning. Hastigheden og størrelsen af stigningen afhænger af de fremtidige udledninger. Tærsklen for at udløse disse ’tipping points’ kan ligge omkring 1,5 °C – 2 °C.

Ved en stigning på 1,5 °C kan vi eksempelvis forvente, at verdens koralrev indskrænkes med 70-90 %, mens tallet er helt oppe på over 99 %, hvis temperaturen øges med 2 °C.

 

1,5 °C kræver øget indsats

Ændringerne skal være større og mere omfattende end nogensinde før og reducere udslip af CO2 markant på mange områder herunder energiproduktion, land og skovbrug, industri, byer, infrastrukturer og transport.

For at begrænse opvarmningen til 1,5 °C i slutningen af århundredet er det nødvendigt med globale CO2-reduktioner på 45 % i 2030 i forhold til 2010, og udledningerne skal nå nul omkring 2050. Alle udledningsscenarier, der leder til 1,5 °C, involverer såkaldte negative udledninger, hvor CO2 skal fjernes fra atmosfæren. Det kan gøres i form af f.eks. skovrejsning eller bioenergi med kulstofopsamling og lagring, CO2-optag i jorden, geologiske processer og CO2-optag i havet.

 

Med de ambitioner, der er meldt ind i forbindelse med de internationale klimaforhandlinger, vil vi ikke kunne holde en stigning på 1,5 °C, men rammer sandsynligvis en global opvarmning på 3 °C i år 2100.

 

En omfattende arbejdsproces

Over 200 forfattere har gennemgået og sammenstillet information fra 6000 forskningsartikler i rapportens 800 sider. Rapporten har i to omgange været i høring blandt eksperter, og forfatterne har forholdt sig til 42.000 kommentarer.

 

Danmark deltog repræsenteret af DMI ved mødet i Korea i uge 40, hvor hovedforfatterne sammen med regeringsrepræsentanter fra op mod 195 lande sikrede, at rapportens sammendrag til beslutningstagere er forståeligt, relevant og fagligt korrekt.

 

Processen er omfattende, men samtidig essentiel, da den er med til at skabe troværdigheden af klimapanelets rapporter og i forlængelse heraf sikre rapporterne en væsentlig rolle, når man senere på året fortsætter de internationale klimaforhandlinger.

 

Rapporten blev offentliggjort kl.03 natten til mandag d.8. oktober på IPCC's hjemmeside og kan læses her.