Del artikel Print
Forskningsprojekt om permeable befæstelserColourbox

Forskningsprojekt om permeable befæstelser

Et forskningsprojekt fra Københavns Universitet har i årene 2012-2017 undersøgt effekten af permeable befæstelser. Kort sagt permeable befæstelser virker

Forskningsprojektet havde tre fokusområder:

  1. at dokumentere effekten af permeable befæstelser anlagt med en række forskellige kombinationer af bærelag og belægninger
  2. at evaluere allerede anlagte permeable befæstelser i Danmark samt
  3. at undersøge muligheden for anlæg af permeable befæstelser i et større opland.

Samlet set var resultaterne af projektet, at bærelag og belægning har indflydelse på befæstelsernes effekt.

 

Man nåede frem til dette resultat ved at anlægge seks felter med permeable befæstninger og med forskellige materialer. Materialerne var udvalgt i samarbejde med kommunen og skulle repræsentere materialer, som var realistiske at bruge ved vejanlæg. Undersøgelsen viste, at belægningen og sammensætningen af materialer havde indflydelse på fordampningen og forsinkelsen af vandets vej til afløbet.

 

Derudover målte man med et års mellemrum infiltrationsevnen for ni forskellige permeable befæstelser anlagt mellem 2010 og 2014. Befæstelserne var anlagt forskellige steder i landet, herunder både i tætte byer, på nyanlagte boligområder og i villavejskvarterer. Her blev også effekten af at udskifte fugematerialet undersøgt. Dette fordoblede og endda tidoblede infiltrationsevnen nogle steder.

 

Forskningen viste, at der ikke en klar sammenhæng mellem hyppig drift og god infiltrationsevne, og det er heller ikke sådan at ældre befæstelser har dårligere infiltrationsevne end nyere. Befæstelsernes omgivelser kan derimod have indflydelse på effekten.

 

Endelig undersøgte projektet mulighederne for at omlægge eksisterende befæstelser til permeable. Bl.a. undersøgte man jordens infiltrationsegnethed, afstand til bygninger, forurenede grunde og hældning på terræn. En stor andel af Storkøbenhavns befæstelser kan omlægges til permeable. Dette vil i høj grad hjælpe til at håndtere skybrud i byen. Bl.a. hulrumsprocenten i befæstelsen havde indflydelse på den mængde regnvand, den kunne håndtere.

 

Opsummerende kan det siges, at de vanskeligheder, der måtte være ved at bruge permeable befæstelser, kan overvindes og potentialet ved dem er stort. Deres effekt er meget afhængig af materialebrug og hulrumsstørrelse. Hvis deres potentiale udnyttes helt, kan de kan gøre veje og pladser både grønnere og smukkere.

 

Kilde: Grønt miljø nr. 5, 12. juni 2018