Del artikel Print
Roskilde skal klimasikres med vandbassiner i FolkeparkenColourbox

Roskilde skal klimasikres med vandbassiner i Folkeparken

Trampoliner, legebane, kunst eller andre sjove ting i Folkeparken kan blive en realitet i fremtiden, når Roskilde skal klimasikres.

Klimasikringen af Roskilde by betyder, at vand muligvis skal ledes ned i Folkeparken, der også skal have dræn, så man slipper for de sumpede områder, der dukker op, når det har regnet meget.

 

Til den nyligt afholdte Parkstafet var elever fra Roskilde Gymnasium og medarbejdere i kommunen på banen for at samle ideer ind til, hvad man kan få opført i parken i forbindelse med regnvandsbassinet. Fx. vil flere af gymnasieeleverne gerne have trampoliner over regnvandsbassinerne.

 

Forvaltningen har det seneste år arbejdet sammen med Fors om flere udviklingsprojekter med fokus på klimatilpasset regnvandshåndtering i Roskilde.

 

I det ene projekt er der lavet en kortlægning af vandets vej gennem bymidten fra Ny Østergade. Dette har ledt til et idéoplæg til forskellige løsninger, herunder en skybrudsvej fra Ny Østergade ad Kong Valdemars Vej til Tømmergrunden og Roskilde Fjord. Et andet scenarie er, at bymidtens vand helt eller delvist ledes gennem Folkeparken, og dermed muliggør løsninger, som kan indgå i den rekreative brug af parken.

 

Kilde: Roskilde Avis