Del artikel Print
KLAR til LAR? KU tilbyder efteruddannelseskursus forår 2018

KLAR til LAR? KU tilbyder efteruddannelseskursus forår 2018

Københavns Universitet tilbyder nu efteruddannelseskurset Klimatilpasning ved hjælp af Grønne Teknologier. Kurset er målrettet landskabsarkitekter, planlæggere, ingeniører, geologer, biologer mv., og fokus er på håndtering af vand i byer.

Københavns Universitet tilbyder nu efteruddannelseskurset Klimatilpasning ved hjælp af Grønne Teknologier. Kurset er målrettet landskabsarkitekter, planlæggere, ingeniører, geologer, biologer mv. Fokus er på håndtering af vand i byer ud fra følgende vinkler:

 

  • Klimaforandringer og strategier for bæredygtig byudvikling, primært i DK-kontekst
  • LAR-metoder, fra tekniske beskrivelser af enkeltelementer til de seneste forskningsresultater inden for konstruktion og design
  • Håndtering af vandkvalitet, herunder teknologier til sikring af vandkvalitet og relevant lovgivning
  • Praktisk design og implementering, samt økonomi, drift og vedligeholdelse

 

Sideløbende arbejdes på en selvvalgt projektopgave under vejledning. Kurset foregår på Skovskolen i Nødebo og har tre undervisningsgange: 4.-5. februar, 5.-7. marts og 9.-11. april. Gennemgående undervisere er Marina Bergen Jensen og Ole Fryd. Som lærebog benyttes ’LAR-bogen – håndtering af regnafstrømning i byens landskab’ i en foreløbig udgave. Læs mere her

Der er plads til maks. 20 personer på kurset.

 

Kilde: Københavns Universitet, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet