Del artikel Print
Nemmere at søge om private klimatilpasningsløsningerColourbox

Nemmere at søge om private klimatilpasningsløsninger

Ansøgningsprocessen er blevet automatiseret og gjort lettere for borgere og kommunen.

Stadig flere private husejere ansøger i disse år om at etablere regn bede eller faskiner, så regnvand fra deres tage kan håndteres på egen grund.


Inden etableringen skal der dog indhentes en tilladelse fra kommunen. I øjeblikket kræver det, at man downloader en ansøgning, der bl.a. består af et regneark, som skal udfyldes og sendes til kommunen. Herefter bliver ansøgningen behandlet manuelt for at sikre, at alle regler i forhold til jordbundstype, afstandskrav til naboer m. m. bliver overholdt.


Det er denne proces, der nu er blevet automatiseret af virksomheden Kumulus og dermed gjort lettere, både for ansøgere og kommunen. Kommunerne vil inden længe kunne abonnere på løsningen, lar-beregner.dk.


Inden udarbejdelsen af deres nye værktøj, har virksomheden været i kontakt med DTU Miljø, der står bag de beregninger, der i dag anvendes som grundlag for dimensioneringen af anlæggene til de private LAR-ansøgninger. Projektet blev støttet af midler fra VIS projektet, der har til formål at fremme udviklingen af små virksomheder. VIS er finansieret af EU og regionale udviklingsmidler fra Vækstforum Hovedstaden.


LAR står for Lokal Afledning af Regnvand.


Kilde: Lokalavisen Nordsjælland