Del artikel Print
Historisk sluse får en kærlig hånd Colourbox

Historisk sluse får en kærlig hånd

Højer Sluse har fungeret som bastion mod havet og afvandingsværk for Vidåen siden 1861, og netop nu gøres bygningsværket klar til at fungere som kystsikring mange år frem i tiden endnu. Højer sluse er i 2018 blevet udpeget som fortidsminde

Højer Sluse spiller en central rolle i afvandingen af de 9000 hektar marskjord, som digelag forvalter. Dertil kommer yderligere vand fra 4000 hektar fra omkringliggende arealer, der afvandes via de lokale digelags kanalsystem.


Det er de omkring 200 lodsejere, der indgår i digelaget, der skal betale for vedligeholdelse af afvandingskanalerne, tre pumpestationer og slusen.

 

For at sikre finansieringen af den aktuelle renovering, har digelaget forhøjet lodsejernes afvandingsafgift fra 196 kroner pr. hektar til 200 kroner pr. hektar.

 

Tidligere på året blev Højer Sluse af Slots-og Kulturstyrelsen udpeget som fortidsminde.

 

Slusen er i privateje, og dermed får udpegningen i første omgang ingen praktisk betydning. Dog må den ikke fjernes. En udpegning som fortidsminde kan være en løftestang, når der skal søges fonde til en eventuel renovering.

 

Kilde: Jydske Vestkysten