Del artikel Print
Klimasikring på SprogøColourbox

Klimasikring på Sprogø

Kystbeskyttelsen og digerne rundt om tunnelportalen på Sprogø skal forstærkes. Anlægsarbejderne har en anslået værdi på 35 mio. kr.

Havstigninger i Storebælt har medført et behov for kystsikring samt forstærkning af digerne for at undgå oversvømmelser. Derfor er et udbud fra A/S Storebælt sat i værk. 

 

Fem teams er udvalgt blandt syv anmodninger til at byde ind på projektet. Kriterierne for udvælgelsen er blandt andet pris, metode og leveringssikkerhed. 

 

De fem prækvalificerede teams er Barslund A/S med Zøllner A/S, MJ Eriksson A/S, MT Højgaard A/S, Munck Havne & Anlæg A/S med Munck Íslandi og Per Aarsleff A/S med VG Entreprenører A/S. 

 

Der forventes at være en underskrift på plads medio juli. Arbejdet forventes at blive udført i perioden 1. september 2018 - 11. april 2019.

 

Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad