Del artikel Print
Nyt projekt har fokus på kystbeskyttelseColourbox

Nyt projekt har fokus på kystbeskyttelse

Innovationsfonden investerer i et nyt projekt, der skal samle og skabe ny viden om kystsikring.

Når stormene raser, er Danmarks 7.300 km kystlinje særligt udsat, og truslen forstærkes yderligere af prognoser om højere vandstande og stærkere storme for fremtiden. I de kystnære områder af landet er der lokal erfaring med både skader efter ekstremt vejr og løsninger, som beskytter kysterne. Disse erfaringer skal med projektet COHERENT indsamles.

 

Projektet skal samle erfaringerne gennem en ny digital platform og bringe myndigheder, konsulenter, beredskab og private, der arbejder med kystsikring, sammen. Ud over samling og deling af erfaringer, skal projektet danne rammerne for ny vidensudvikling mellem fagområder, der strækker sig fra teknisk og naturvidenskabelig viden om oversvømmelsesrisici til opgørelser af skader og samfundsmæssige indsatser.

 

Vidensindsamlingen skal danne afsæt for effektiv kystsikring og udvikling af teknologi med potentiale for eksport til udlandet. Innovationsfonden investerer 10 mio. kr. ud af et samlet budget på 15 mio. kr. i projektet, som som skal vare 3 år. Ud over Innovationsfonden står DTU, DHI, Kystdirektoratet og Smith Innovation bag projektet. 

 

Kilde: Innovationsfonden

Foto: Colourbox