Del artikel Print
Klimatilpasning Kokkedal vinder Klimapris 2017Leif Tuxen for Realdania

Klimatilpasning Kokkedal vinder Klimapris 2017

Projektet Klimatilpasning Kokkedal består af 40 anlæg, som dækker et område på 69 hektar. Løsningerne forbinder håndtering af vand med rekreative funktioner, som kan bruges til leg, undervisning og ophold.

Klimaprisen blev uddelt af DANVA og Realdania ved Dansk Vand Konference i Aarhus den 14. november 2017. Prisen gives til et projekt, som giver konkret nytte for klimatilpasning, er synlig, kreativ og fremsynet, som indebærer deltagernes engagement og som let kan adopteres af andre.

 

Anlæggene i Kokkedal er bygget til at kunne håndtere en 5 årshændelse. Fra anlæggene føres vandet videre til Usserød å, som strækker sig gennem en stor del af området. Projektet er beliggende i by- og boligområder med skole, plejecenter, hal og indkøbscenter. Ud over at håndtere regnvand skal projektet binde bydelene bedre sammen og skabe nye byrum, som beboerne kan benytte sig af. Projektet har kostet 145 mio. kr. og det forventes afsluttet i 2018. 

 

Kilde: Realdania.dk