Del artikel Print
Droner skal overvåge de danske vandløbFoto: Innovationsfonden

Droner skal overvåge de danske vandløb

Innovationsfonden investerer i vandløbsovervågning med droner. Dronerne skal udstyret med kamera, sonar og radar indsamle data om de danske vandløb med en større præcision end det hidtidigt har været muligt.

Målinger af vandløb fungerer i dag i waders og med målestav i de enkelte vandløb. Med dronerne er der mulighed for mere præcise og detaljerede målinger. Dronerne kan måle vanddybde, strømningshastighed og højde på vandspejlet, mens detaljerede kort fra kameraet kan vise vegetation, bundgrøde og tilstedeværelse af nye invasive arter i og omkring vandløbene.

 

Dronernes data giver kommunerne bedre mulighed for at vurdere hvilke vandløb, der skal vedligeholdes, og hvor og hvornår, der skal sættes ind med klimatilpasningstiltag. Derudover vil de nye data kunne forfine de værktøjer, vi har til varsling af oversvømmelser. De første droneoverflyvninger vil afholdes ved Grindsted å og Vejle å i Jylland og Mølleåen i Hovedstadsområdet.

 

Innovationsfonden investerer 8 mio. kr. ud af et samlet budget på 12 mio. kr. Projektet kommer til at strække sig over 3 år og det vil blive udført i samarbejde med DTU, Region Hovedstaden, Region Syddanmark, Vejle Kommune, DHI, Orbicon, Photrack AG og Drone Systems.

 

Kilde: Innovationsfonden

Foto: Colourbox