Del artikel Print
Klimatilpasning i det åbne land

Klimatilpasning i det åbne land

Skal I lave et klimatilpasningsprojekt i det åbne land? Så er der nu tilføjet en masse ny information om, hvordan det kan gøres, når man også skal tage højde for beskyttet naturområder og truede arter.

Kommunerne har i forbindelse med udarbejdelse af de kommunale klimatilpasningsplaner kortlagt risikoen for oversvømmelser fra hav, vandløb, grundvand og regn. 

 

Mange kommuner er i fuld gang med konkrete projekter både i byerne og i det åbne land. Der er i stigende grad tale om projekter, som har mere end ét formål, og klimatilpasningsløsninger kan også komme naturen og biodiversiteten til gode. Ligesom projekter med andre miljø- og naturmæssige formål kan have synergi til klimatilpasning. Dette skal så vidt muligt ske, så sårbar natur ikke tager skade.

 

Der er forskellige hensyn, som skal tages, når der laves klimatilpasning i det åbne land fx kan projektet ligge i eller i nærheden af  § 3-natur eller et Natura 2000-område. 

De nye sider indeholder derfor information om hvilke regler, der gælder, og hvad man må i henholdsvis § 3-natur og et Natura 2000-område.

 

Dette og meget mere i samme kategori, bl.a. henvisning til konkrete projekter i det åbne land og mulige løsninger, finder du på de nye sider: ’Klimatilpasning i det åbne land’.