Del artikel Print
Ny EU-rapport om høj-emissions scenarier i Europa

Ny EU-rapport om høj-emissions scenarier i Europa

Rapporten hedder ’High-End Climate Change in Europe – Impacts, Vulnerability and Adaptation’ og bygger på tre store EU projekter, som har vurderet, hvad konsekvenserne vil være for Europa, hvis verdenssamfundet ikke formår at holde sig under en 2° C temperatur stigning.

I projekterne HELIX (High-End cLimate Impacts and eXtreme), IMPRESSIONS (IMPacts and REsponses from highend Scenarios: Strategies for Innovative SolutiONS) og RISES-AM (Responses to coastal climate change: Innovative Strategies for high-End Scenarios - Adaptation and Mitigation) har 150 forskere fra både Europa, Afrika, Asien og USA samarbejdet og leveret resultater om kerneproblemer omkring klimaforandringer, og hvordan disse håndteres. Projekterne har omhandlet forskellige emner; fødevarer, ferskvand, skovbrug, kystbeskyttelse, naturbeskyttelse, urbane områder, infrastruktur, sundhed og udenrigspolitik.

 

Nogle af hovedkonklusionerne er:

 

  • Landbruget vil blive stærkt påvirket af klimaforandringerne, hvilket vil have langvarige konsekvenser for fødevaremarked og fødevaresikkerheden
  • I Nordeuropa vil afstrømningen stige, mens den i Sydeuropa vil falde. Det kan ikke, ud fra modellerne afgøres, hvordan afstrømningsforholdene vil udvikle sig i det centrale Europa
  • Antallet af folk i Europa, som vil blive påvirket af oversvømmelser fra vandløb, vil stige fra et niveau på 216.000 mennesker om året til op omkring 950.000 mennesker om året i 2080
  • Havstandsniveauet vil blive ved med at stige, selv hvis emissionsniveauet stabiliserer sig
  • Skovområder beliggende i de højere breddegrader vil formentlig respondere positivt på klimaforandringerne, modsat skovområder i de lavereliggende breddegrader
  • Skovområder kan fungere som et karbon-dræn og hjælpe EU med at nå sine emissionsmål
  • Temperaturerne kan især i Sydeuropa blive så høje, at befolkninger ikke vil kunne fungere optimalt
  • For at håndtere klimaforandringerne kræver det tværnationalt samarbejde, både EU landene imellem, men også med de omkringliggende nabostater.