Del artikel Print
Ny rapport om klimaændringer

Ny rapport om klimaændringer

Det Europæiske Miljøagentur udgiver ny rapport om klimaændringer.

Det Europæiske Miljøagentur udgiver hver fjerde år en rapport, der har til formål at dele den nyeste videnskabelige viden inden for klimaændringer.

 

Rapporten omhandler klimaændringernes påvirkning, de associerede sårbarheder samt risici for økosystemer og samfund i Europa. Rapporten presenterer udviklingen af den akkumuleret viden fra tidligere rapporter inden for klimaændringer og tilhørende konsekvenser. Dette gøres for at diskutere de væsentligste kilder til usikkerhed omkring observationer for dertil at demonstrere, hvorledes deling af information og forskning kan fremme viden omkring klimatilpasning.

 

Rapporten og tidligere rapporter kan hentes som pdf her.