Del artikel Print
Klimasikring af Elling

Klimasikring af Elling

I Frederikshavns Kommune er der nu indviet et nyt dige, som skal beskytte Elling mod oversvømmelser.

I oktober 2014 var der store oversvømmelser ved Elling, og der var derfor behov for at sikre en større bufferkapacitet i oplandet for at reducere risikoen for oversvømemlser. 

 

Den 10. februar blev et nyt å-dige indviet. I diget er der blevet indbygget brønde, hvor Elling bys overfladevand kan løbe til og derefter ledes ud til åen. I brøndene installeres kontraklapper eller pumper. der ved store vandføringer forhindrer dels at vand for åen løber baglæns dels sikre at overfladevand fra byen kan pumpes til sydsiden af å-diget.

 

Kilde: Frederikshavn kommune og Kanalfrederikshavn