Del artikel Print
EU-pulje til smarte byer

EU-pulje til smarte byer

EU har oprettet en ny pulje, ’smart’ urban innovation, og har afsat 56 millioner krone til at medfinansier bæredygtig grøn byudvikling.

Den nye pulje har to hovedformål, hvor det første er at øge andelen af innovative små og mellemstore virksomheder i byer, og det andet er at reducerer energiforbruget i byer. Herunder kan man søge midler til projekter som omhandler klima, vand og byer.

Projekter som søges af denne nye pulje kan blandt andet være med til at skabe højere livskvalitet for byens borgere, bl.a. i kraft af smartere løsninger og grønne tiltag samt skabe grobund for økonomisk vækst og nye erhvervsmuligheder for danske virksomheder.

 

Kommuner med over 30.000 indbyggere kan søge om midlerne, og projekterne skal være ’grønne’ dele af en generel helhedsorienteret bystrategi. Kommunen er ansvarlig for at gennemføre projekterne, men forvaltningerne kan vælge at udvikle projekter med en række aktører uden for den kommunale forvaltning.

 

Innovative projekter kunne for eksempel bygge på IT-teknologiske løsninger,  øget opsamling og anvendelse af data, håndtering af vand for at løse miljømæssige udfordringer og større effektivitet. Nogle af de aktiviteter som projekterne understøtter kan være udvikling af metoder og teknologier, der kan øge energi- og ressourceeffektiviteten i byen, test af den pågældende metode og/eller teknologi, evaluering af projektet og formidling af resultater.

 

Klimatilpasning bliver relevant, da det kan være en effektive måde at håndtere vand i byer gennem smarte byløsninger og bidrage til ny miljøteknologi og teknologiudvikling.

Det er derfor muligt at søge om klimatilpasningsprojekter, men de skal være helhedsorienterede, understøtte grøn vækst, og ikke mindst være energi- og ressourceeffektive. Det er derfor vigtig at der indtænkes synergi effekter i projekterne, for at sikre at klimatilpasningen også er med til at forebygge klimaforandringerne.

 

Der vil særligt blive lagt vægt på at indsatser, der støtter samarbejdet mellem virksomheder og højere uddannelsesinstitutioner, produktudvikling, teknologioverførsel, anvendt forskning eller formidling af teknologier. EU financieringen vil højest bidrage med 50 procent af projektets samlede budget og ansøgningsfrit er 6. januar.