Del artikel Print
Få tilskud til udvikling af miljøeffektiv teknologi

Få tilskud til udvikling af miljøeffektiv teknologi

Bestyrelsen for MUDP indkalder ansøgninger til Miljø- og Fødevareministeriets Miljøteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram – MUDP 2016.

Går du med tanker om at udvikle ny miljøeffektiv teknologi inden for vand og klimatilpasning? Og kunne du bruge et tilskud til at få tankerne gjort til virkelighed?

 

MUDP, Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram, er en tilskudsordning, som tidligere har heddet Grøn teknologi.  

 

I 2016 prioriterer MUDP blandt andet iværksættelse af projekter, som:

 

  • bidrager til at realisere Vandvisionen om fordobling af eksporten af dansk teknologi på vandområdet inden 2025 og målene om en mere effektiv vandsektor
  • understøtter vand- og affaldsforsyningerne i at levere endnu mere kvalitet og effektivitet
  • understøtter klimatilpasning, så bevarelsen af naturværdier kan gå hånd i hånd med beskyttelse af kyster og byer mod erosion og oversvømmelser.

 

Der afholdes informationsmøder i henholdsvis Aarhus den 30. marts og København den 1. april. Læs mere om informationsmøderne her.