Del artikel Print
Pensionsformuer er truede af klimaforandringer

Pensionsformuer er truede af klimaforandringer

Der ligger en betydelig investeringsrisiko gemt i klimaforandringerne.

Ifølge verdens største kapitalforvalter, BlackRock Investment Institute, kan klimaforandringerne få konsekvenser for pensionskassernes investeringer. Der kan blandt andet ske et fald i markedsværdien for selskaber, der opererer på olie og kul. Dette kan igen få konsekvenser for de pensionsselskaber, der har investeret i de olie- og kulbaserede selskaber.

 

Samtidig kan klimaforandringerne medføre havspejlsstigninger, som BlackRock vurderer udgør en trussel mod mange nybyggerier ved de danske havne. BlackRock vurderer, at pensionsselskaberne kan blive tvunget til at investere i diger og kystsikring omkring deres investeringsejendomme. 

 

Truslen ses eksempelvis ved omdannelsen af Nordhavnen i København, som i fremtiden skal huse 40.000 beboere og 40.000 arbejdspladser. Her vil en markant havspejlsstigning have store konsekvenser for værdierne i området.

 

Chefstrateg ved BlackRock, Ewen Cameron, anbefaler derfor, at pensionsselskaberne kraftigt overvejer at tilpasse deres investeringer, så de er mindre følsomme over for klimaforandringer og den medfølgende regulering.

 

Kilde: Børsen og By&Havn