Del artikel Print
Niveaufriadgang kan skabe problemer med vandindtrængning

Niveaufriadgang kan skabe problemer med vandindtrængning

Bygningsreglementets krav om niveaufri adgang kan øge risikoen for, at regnvand trænger ind i bygningen og giver fugtskader.

SBI har i en ny rapport undersøgt, hvordan man løser kravet om niveaufri adgang, i forbindelse med at klimaet ændrer sig med flere og mere voldsomme regnhændelser.

 

Hovedprincipperne for niveaufri adgang er, at arealerne uden for alle indgangsdøre skal være hævet til gulvniveau, og at adgangsarealerne kun må have en meget lille hældning. Ofte betyder det, at bygningen for nemheds skyld sænkes ned i terrænet, og facadevand ledes ned i render til omfangsdræn. Mange af de nemme løsninger til niveaufri adgang er dog ikke klimasikret, og flere er endvidere i modstrid med anvisninger for bortledning af vand. Render og omfangsdræn er kun beregnet til at fjerne små mængder vand og slet ikke facadevand fra skybryd. Dermed stiger risikoen for, at vand trænger ind og danner grobund for skimmelvækst under et gulv.

 

Mange har svært ved at kombinere de to krav i bygningsreglementet. For samtidig med, at der maksimalt må være en niveauforskel på 2,5 centimeter ved indgangsdøre, skal soklen på et hus være minimum 15 centimeter høj, så det ikke er i fare for fugtskader.

 

Kravet om niveaufri indgang behøver dog ikke skabe problemer med fugt. Man kan opfylde begge krav i bygningsrelementet  ved eksempelvis at bygge en rampe, hvor gulvet er hævet over belægningen.

 

SBI's rapport fremviser eksempler på, hvordan begge krav i bygningsreglementet kan opfyldes, hvis man er præcis med sokkelhøjder og adgangsarealer og lidt kreative med, hvordan man får vandet væk.

 

Kilde Ing.dk og SBI.