Del artikel Print
Borgere engageres i klimatilpasningen i Viborg

Borgere engageres i klimatilpasningen i Viborg

I Bjerringbro i Viborg Kommune giver Gudenåen ekstra udfordringer ved kraftig regn. Nu opdaterer kommunen sin klimatilpasningsplan.

Viborg Kommunes Klima- og Miljøudvalg er gået i gang med at revidere kommunens klimatilpasningsplan fra 2014. Der skal formuleres en version II, som omfatter 98 af kommunens kloakerede bysamfund og ikke blot Viborg by og Bjerringbro.

 

Kommunen ønsker at engagere borgerne i processen ved at spørge dem, hvor de oplever problemer med oversvømmelser. Meningen er så, at borgerne sender forslag, idéer og kommentarer ind til forvaltningen, som så kan indgå i planarbejdet.

 

Forskellige løsninger, der kan sikre udsatte kvarterer, bliver overvejet. Det overvejes blandt andet at tilpasse kloaksystemet til at kunne modtage større mængder regnvand på kort tid. Herudover er man i gang med at sikre Grundfos' fabriksbygninger, der ligger helt ned til Gudenåen, ved hjælp af et system af forsinkelsesbassiner, der skal bremse vandets fart ned mod åen.

 

Når det handler om tekniske anlæg, bygninger og boliger tæt på Gudenåen, overvejer Viborg Kommune at bygge en 2 kilometer lang dæmning ved Gudenåen på dens vej igennem Bjerringbro.

 

Dette skal formentlig kombineres med områder øst for Bjerringbro, hvor man tillader åen at brede sig langt ud og op i ådalen. En udgravning af åen, så den bliver bredere og dybere, har også været nævnt. Endelig er man ved at revidere grødeskæringsdirektivet, så der kan slås grøde hyppigere og bredere end hidtil. Det vil kunne afhjælpe sommeroversvømmelser.

 

Kilde: Viborg Stifts Folkeblad