Del artikel Print
Flere danskere klimasikrer deres hjem

Flere danskere klimasikrer deres hjem

Ny undersøgelse viser, at danskerne er blevet mere opmærksomme på at klimatilpasse deres boliger til fremtidens ekstreme vejr.

Fremtidens stigende antal skybrud og tilfælde af kraftig regn øger risikoen for situationer, hvor kloaksystemerne ikke kan følge med vandmængderne. Det kan resultere i oversvømmelser med omfattende skader på erhverv og beboelser.

 

Helt galt kan det gå, når kraftige skybrud rammer store tætbebyggede områder, som det skete 2. juli 2011, hvor store dele af København druknede i vand. Efterfølgende måtte forsikringsselskaberne udbetale næsten 5 milliarder kroner i skadeserstatning.

 

De store økonomiske konsekvenser, som skybruddene kan have, har gjort det til en god samfundsmæssig investering at sætte mere gang i klimatilpasningen. Ligeledes tyder det på, at et stigende antal af danske boligejere har fundet ud af, at det er nødvendigt at klimatilpasse.

 

Ifølge en undersøgelse fra Ingeniørforeningen IDA har 37 procent af de danskere, der har oplevet vandskade efter skybrud, sikret deres bolig mod oversvømmelse. Tallet er en fordobling i forhold til sidste år, hvor kun 14 procent af de skybrudsramte havde investeret i foranstaltninger som for eksempel et højvandslukke.

 

IDA_tabel.png

Tabel fra IDAs undersøgelse der viser hvor mange boligejere eller boligforeninger, som har investeret i klimatilpasning (klik for at forstørre). 

 

”Det er positivt, at danskerne tager fremtidens klimaforandringer alvorligt,” siger formanden for Ingeniørforeningens Spildevandskomité, Carsten Rosted Petersen, i en pressemeddelelse.

Samtidig påpeger han, at det også er en samfundsmæssig opgave at sikre danskerne mod følgerne af det ekstreme vejr.

 

”Den indsats handler blandt andet om at tænke klimatilpasning ind, når der designes og bygges nyt – men mest presserende er det at sætte ind i de eksisterende byområder, hvor vi allerede har erfaring for, at der vil forekomme oversvømmelser og skader i forbindelse med skybrud”, understreger han.