Del artikel Print
Oversvømmet landbrugsjord normaliserer sig hurtigt

Oversvømmet landbrugsjord normaliserer sig hurtigt

Overraskende resultater fra en mark på Nordfyn kan bruges, når vi skal udpege de områder, der skal oversvømmes med stigende vandstand.

Lagunen ved Gyldensteen Strand på Nordfyn blev sidste år i marts åbnet mod havet og oversvømmet med havvand. Siden har biologer fra Syddansk Universitet undersøgt indvandringen af dyr og planter til det 214 hektar store tidligere landbrugsområde.


Kort tid efter den planlagte oversvømmelse af området blev lagunen fyldt med et 20-30 centimeter tykt lag af blågrønalger, rørhinde og vandhår, som levede godt af jordens næringsstoffer.

 

Forundersøgelser af arealet havde vist, at mængden af næringsstoffer som kvælstof og fosfor i den 140 år gamle landbrugsjord var så stor, at biologerne havde forventet, at algerne ville slå biologien tilbage i de første 6-8 år. Men nu er algerne næsten væk efter blot to somre.


Også muslinger, der ellers havde koloniseret sig i stor stil i lagunen, er forsvundet.


”Det tyder på, at miljøet er blevet for næringsfattigt til, at muslingerne har nok at leve af,” siger postdoc ved SDU Thomas Bruun Valdemarsen.


Biologerne havde forventet et mere ens samspil mellem alger og dyreliv. Men med den kraftige reduktion af alger bliver biologien slået langt mindre tilbage end forventet. Alligevel går det noget langsommere med dyrelivet i lagunen.


"Det går noget langsommere med udviklingen af dyreliv, da replikationsprocessen blandt dyr er meget forskellig," fortæller Thomas Bruun Valdemarsen.


Den hurtige reduktion af alger har også betydet en større diversitet af dyrearter. For når mange alger nedbrydes, kan de forbruge så meget ilt i vandet, at andre dyr dør.

 

”I stedet for få dominerende arter er der kommet flere arter til og dermed et sundere miljø,” siger ph.d.-studerende Sandra Walløe Thorsen fra SDU til NyViden.


Biologerne fra SDU skal henover de næste fem år undersøge, hvad der sker, når et større landområde oversvømmes med havvand. Det kan nemlig meget vel blive relevant, når vandstanden i de danske farvande stiger, og der skal tages stilling til, hvilke områder man med fordel kan lade oversvømme, og hvilke vi skal beskytte med diger.

 

Kilde: Ing.dk