Del artikel Print
Dansk klimatilpasning inspirerer i New York

Dansk klimatilpasning inspirerer i New York

Amerikansk interesse i københavnske klimaløsninger kan bane vej for ordrer til danske virksomheder.

Københavns Kommune har som en af de første storbyer i verden lavet en samlet plan for håndteringen af fremtidens store mængder regnvand, ligesom byen er langt med planerne om kystsikring.


I New York mærker ligesom København konsekvenserne af klimaforandringerne, senest med orkanen Sandy. Derfor har de to byer nu underskrevet en samarbejdsaftale om klimatilpasning. Aftalen kan betyde ordrer i milliardklassen til danske virksomheder.


Ifølge teknik- og miljøborgmester Morten Kabell er København langt fremme i arbejdet med at sikre byen mod de dramatiske klimaforandringer, verden står overfor.


”Derfor er vi en oplagt rollemodel for andre storbyer verden over. New York vil gerne lære af os, og det vil komme de mange danske virksomheder med speciale inden for området til gavn”, siger Morten Kabell.


Ved denne sommers skybrud bestod Københavns første grønne klimakvarter, Skt. Kjelds Kvarter på Østerbro, sin første rigtige prøve. I stedet for at ende i kloakkerne og kvarterets kældre blev vandet fra skybruddet ledt væk via vejene og ud i det nye grønne byrum. Det er blandt andet Skt. Kjelds Kvarter, der nu skal danne grundlag for det styrkede samarbejde mellem København og New York.


At den amerikanske millionby nu interesserer sig for de københavnske skybrudsløsninger er godt nyt for de danske virksomheder, der har hjulpet kommunen med at udvikle den særlige københavnske model.


"Vi oplever stigende interesse for danske løsninger i New York. Det gælder i forhold til konkrete klimateknologier - men også inden for miljørådgivning. Vi arbejder tæt sammen med en række danske virksomheder, som er på vej ind på cleantech-markedet i New York. Der er ingen tvivl om, at samarbejdsaftalen vil gøre det lettere at være dansk cleantech-virksomhed i New York - og i sidste ende forhåbentlig omsætte sig fulde ordrebøger", siger Andreas Brunsgaard, der er chef for DI’s USA kontorer.


Aftalen mellem København og New York er underskrevet i New York af Københavns teknik- og miljøborgmester Morten Kabell og New Yorks miljøborgmester Emily Lloyd. 


Kilde: Bygtek.dk