Marts

Tilskud til konkurrencedygtig miljøteknologi

26. marts 2015
Danmark skal være førende inden for miljø- og vandteknologi. Derfor investerer Innovationsfonden i store projekter med fokus på forskning, udvikling og kommercialisering.

Succes med regnvandsbede i Vejle

25. marts 2015
For at skåne badevand og miljø har man i Bredballe ved Vejle etableret kantstensbede til aflastning af kloakkerne.

Klimasikring af Fredericias bymidte og nye kanalby

24. marts 2015
Etableringen af den nye bydel FredericiaC skrider fremad, og man etablerer nu den første kanal. I den forbindelse sikres Fredericia mod havvandsstigninger og stormflodshændelser.

Harrestrup Å bliver bedre sikret mod oversvømmelser

15. marts 2015
Ti kommuner har netop indgået aftale om fordeling af udgifterne til fælles skybrudsløsninger ved Harrestrup Å.

Hovedstaden får to store grønne områder

14. marts 2015
Til gavn for friluftsliv og naturoplevelser skal hovedstaden have to nye, store grønne kiler. Miljøminister Kirsten Brosbøl inviterer alle interesserede til at komme med forslag.

10 bud på klimasikring af New York

13. marts 2015
Dansk Arkitektur Center viser med udstillingen Rebuild by Design 10 måder, hvorpå New York i fremtiden kan reddes fra oversvømmelser.

Bliv Danmarks Friluftskommune 2015

11. marts 2015
Danmarks Friluftskommune 2015 skal kåres. Vinderen skal være den bedste til at inddrage friluftsliv som en del af kommunens klimatilpasningsprojekter.

Få tilskud til udvikling af miljøeffektiv teknologi

9. marts 2015
Bestyrelsen for MUDP indkalder ansøgninger til Miljø- og Fødevareministeriets Miljøteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram – MUDP 2016.

Forskere måler ekstreme havstigninger ud for New York

5. marts 2015
Havet steg med rekordfart 12,8 cm ved den amerikanske nordøstkyst i 2009 og 2010. Det skyldes blandt andet ændrede havstrømme.
Viser 1 - 9 ud af 9