Del artikel Print
Verdens mest bæredygtige storby

Verdens mest bæredygtige storby

København og New York styrker grønt samarbejde på baggrund af de to byers ambitiøse klimaplaner.

Det samlede politiske lederskab fra København og en række danske virksomheder besøgte politiske beslutningstagere fra New York City ved et rundbordsmøde med temaerne grøn vækst og bæredygtige storbyer.

 

One New York

New York City lancerede i april byens mest ambitiøse klimaplan til dato, kaldet ’One New York’. Planen ser på byens fremtidige udvikling og sætter fokus på byens udfordringer i forhold til klimaforandringer, en voksende befolkning og en stigende ulighed. På klimaområdet fastlægger planen blandt andet, at New Yorks udledning af drivhusgasser skal reduceres med 80 procent i 2050, og at byen vil modvirke oversvømmelser som følge af ekstremnedbør og stormflod. Dette skal gøres ved konkrete initiativer heriblandt udvidelse af den grønne infrastruktur og flere energieffektive bygninger. 

 

Foruden konkrete tiltag lægger planen også vægt på lokalt engagement fra borgere og virksomhedsejere samt registrering og opfølgning af byens udvikling i forhold til klimaplanens målsætninger. Med klimaplanen giver New York City deres bud på en omstilling til en grønnere økonomi som verdens mest bæredygtige storby.

 

Offentlig-privat dialog

Dagsordenen for den danske delegations besøg i New York var, hvordan grøn udvikling kan sikre bæredygtig økonomisk vækst sammen med klimatilpasning i storbyer. Både København og New York har for nyligt introduceret omfattende klimatilpasningsplaner. Begge bystyrer har valgt en offentlig-privat tilgang til udviklingen af disse planer, som inkluderer samtlige interessenter fra både de offentlige, private og civile sektorer. Udviklingen i New York giver derfor gode muligheder for danske virksomheder til at bidrage til den bæredygtige udvikling med innovative, grønne løsninger.

 

Kilde: DI og City of New York