Del artikel Print
Sankt Annæ Plads skybrudssikres

Sankt Annæ Plads skybrudssikres

Området omkring Sankt Annæ Plads i København gennemgår i øjeblikket en omfattende fornyelse, der har til formål at udvide det grønne byrum og samtidig sikre området mod oversvømmelse ved ekstremnedbør.

Projektet, som er budgetteret til 130 millioner kroner, er et af de første og største af mere end 300 skybrudssikringsprojekter, der skal gennemføres i København i løbet af de kommende 20 år.

 

Formålet med projektet er at mindske problemerne med oversvømmelse i området omkring Sankt Annæ Plads. Skybrudssikringen er en del af en samlet fornyelse af området, som også skal forbedre byliv, arkitektur, trafik og parkering. Projektet omfatter Sankt Annæ Plads, Kvæsthusgade og Nyhavn Øst.

 

”Rent spildevandsteknisk er den nye løsning et Kinderæg, hvor vi på en og samme gang opnår tre vigtige forbedringer: Ét: Vi skaber mere plads i kloakken, så spildevand ikke så nemt presses op på gaden til borgerne. To: Vi fjerner store mængder regnvand på kort tid, så risikoen for oversvømmelser bliver mindre. Tre: Vi sparer energi, fordi vi ikke længere skal pumpe regnvandet gennem kloakkerne og ud til rensningsanlæggene.” sagde Per Jacobsen fra HOFOR i sin tale ved byggestart d. 11. december 2014.   

 

Hovedgrebet på Sankt Annæ Plads består i at forlænge og gøre det grønne haverum bredere. Overskydende regnvand løber i et sænket areal mellem træerne, og gennem underjordiske rør bliver det ledt ud i havnen.

 

Bag Sankt Annæ Projektet står Københavns Kommune, HOFOR og Sankt Annæ Selskabet sammen med følgende private donorer:

 

  • Realdania
  • Augustinus Fonden
  • Oticon Fonden
  • 15. Juni Fonden
  • Lauritzen Fonden
  • Jeudan

 

Kilde: realdania.dk