Del artikel Print
Kystbyer kan forvente hyppigere og højere stormfloder

Kystbyer kan forvente hyppigere og højere stormfloder

Da stormene Dagmar og Egon ramte Danmark i begyndelsen af januar, gav det rekordhøje vandstande flere steder i landet. Alligevel mener DMI, at de nye vandstandsrekorder står for fald i fremtiden.

”Havet stiger omkring Danmark på grund af den globale opvarmning. Og da stormfloder tager afsæt fra den almindelige vandstand, skal der mindre og mindre til i fremtiden for at overgå en given rekord” forklarer Kristine Madsen fra DMI.

"Stigende global vandstand og dermed stigende hav omkring Danmark er en af de mere sikre forudsigelser fra FN's klimapanel. Vores bedste bud er, at havet står 10 centimeter højere end i dag omkring år 2030, 20 centimeter højere en gang i 2040'erne og 30 centimeter højere i 2050'erne” siger hun.

DMI_havnniveau_graf.jpg

DMI's bud på vandstandsstigninger i meter de næste 100 år, når der ses bort fra landhævning. Den sorte kurve viser middelværdien, mens det blå og grønne areal viser usikkerheden henholdsvist globalt og omkring Danmark.

Til sammenligning viser DMI’s målinger, at havet steg gennemsnitligt omtrent 20 centimeter omkring Danmark i løbet af hele det 20. århundrede.

”De vandstande, vi i dag ser som ekstreme, bliver hverdagskost i forbindelse med storme selv med en begrænset havstigning omkring Danmark, og uden at vi skruer på hverken stormhyppigheden eller stormstyrken”, siger Kristine Madsen.

Det kan betyde, at kystnære byer oftere vil rammes af de såkaldte 100-års hændelser, som er det vandstandsniveau, man statistisk set burde have én gang hvert 100 år. Hos DMI har man regnet på, hvad det stigende havspejlsniveau betyder for hyppigheden af de voldsomme stormfloder.

I en by som Roskilde er 100-års hændelsen 153 centimeter eller højere over dagligt vande. Her vil det stigende havspejl betyde, at en sådan 100-års hændelse vil indtræffe cirka hvert 36. år i 2030’erne. I 2040'erne vil det være hvert 14. år, og i 2050'erne vil det være cirka hvert femte år, at det, der i dag kendes som en 100-års hændelse, vil kikke forbi Roskildes kyster.

 

DMI's hjemmeside findes lignende udregninger for Esbjerg, Hornbæk og København.

Kilde: DMI