Del artikel Print
Nye midler til bæredygtig grøn byudvikling

Nye midler til bæredygtig grøn byudvikling

Danske kommuner kan i 2015 få finansieret op mod halvdelen af udgifterne til at udvikle og afprøve konkrete løsninger, metoder og teknologier til bl.a. at forhindre regnvand i at løbe gennem spildevandssystemet.

Indsatsen sigter konkret mod at øge antallet af innovative små og mellemstore virksomheder og reducere energiforbruget i byer med mere end 30.000 indbyggere. Pengene kommer fra den del af EU’s Regionalfond, der er øremærket bæredygtig, grøn byudvikling. Under gennemførelsen af EU-2020 strategien er det konkret besluttet, at minimum 5 pct. af alle regionalfondsmidler skal anvendes til integreret byudvikling. I Danmark svarer det til ca. 72 mio. kr., der forventes udmøntet i de kommende år. Heraf skal ca. 48 mio. kr. udmøntes i 2015 til indsatser inden for spildevand og byggeaffald.


Mindre regnvand gennem spildevandsanlæg betyder mindre energiforbrug. Derfor kan klimatilpasningsprojekter opnå støtte fra regionalfonsmidlerne. Klimatilpasningsprojekter skal have fokus på at udvikle nye metoder og teknologi, der reducerer energiforbruget i byer med mere en 30.000 indbyggere.


Byudvikling, planlægning og håndtering af vand i byer har væsentlig betydning for mulighederne for at optimere energiforbruget i spildevandssystemet. Klimatilpasningsprojekter til håndtering af regnvand er således relevante, når de gennem ny teknologi har positive konsekvenser for energiforbruget til håndtering af spildevand. For eksempel regnvand, der i tilfælde af skybrud i et fælles kloakeret område ledes uden om spildevandsystemet ved brug af ny teknologi som varslingssystemer, der er koblet sammen med lokale sluseløsninger.