Del artikel Print
Kystbeskyttelse - ja tak

Kystbeskyttelse - ja tak

Undersøgelser fra Roskilde og Egedal kommuner viser en overvejende positiv tilkendegivelse i forhold til de kommunale kystbeskyttelsesplaner.

Stormen Bodil forårsagede høje stormflodsvandstande i Roskilde Fjord, som skabte oversvømmelser langs kysten med omfattende skader til følge. Et af de områder, som mærkede konsekvenserne af Bodil, var de lavtliggende boligområder i Jyllinge Nordmark, hvor 400 familier blev evakueret. 


Roskilde Kommune har på baggrund af oversvømmelserne i 2013 afsat 44 millioner kroner til at sikre Jyllinge Nordmark og Roskilde Inderfjord mod fremtidige stormfloder. Løsningerne omfatter flere tiltag heriblandt diger og mure samt forskellige mobile løsninger.

 

I forbindelse med kystsikringsprocessen har det været et ønske fra Roskilde Kommune at afklare interessen for projektet, da kystsikringen indebærer op til 50 procent egenbetaling. Interesseundersøgelsen er nu afsluttet, og resultatet er en overvejende positiv tilkendegivelse over for kystsikringsplanerne.

 

I Jyllinge Nordmark har 51 procent af de 639 spurgte grundejere svaret på interessetilkendegivelsen, og af disse har 79 procent svaret ja til, at de ønsker beskyttelse af deres ejendom ud fra beskrivelserne af Roskilde Kommunes kystbeskyttelsesprojekt.

 

Samme positive tilkendegivelse har Egedal Kommune fået i nabobyen Tangbjerg, hvor 84 procent ønsker kystsikringen.

 

På baggrund af den positive stemning over for de kommunale kystbeskyttelsesplaner anbefaler forvaltningen i Roskilde, at projektet går videre.

 

Kilde: Lokalavisen Egedal og Roskilde Kommune