Del artikel Print
Kæmpe kloaktunnel giver håb for Themsen i London

Kæmpe kloaktunnel giver håb for Themsen i London

Themsen i London er plaget af spildevand på grund af overbelastede kloakker. Det skal en 25 km lang kloaktunnel med en diameter en halv gang større end Københavns metrotunneller nu rette op på. Kloaktunnellen modtages dog ikke med udelt begejstring.

Omkring 60 gange om året løber Londons 150 år gamle kloaksystem over og sender helt op til 55 millioner ton urenset spildevand ud i Themsen. Nu skal politikerne tage den endelige beslutning om, hvordan problemet kan løses.

Det lokale vand- og spildevandsselskab Thames Water er kommet med et forslag om at bygge en 25 kilometer lang tunnel med en diameter på 7,2 meter kaldet Thames Tidewater Tunnel. Tunnelen har til formål at kunne opfange overløbene og transportere spildevandet til et udvidet rensningsanlæg i det østlige London. 

Tunnelen skal bores i en dybde på 35 til 65 meter af tre boremaskiner og vil ifølge beregningerne afværge overløb, så der kun sker overløb på 2,4 millioner ton spildevand om året.

Løsningsforslaget møder dog en række indsigelser fra forskellige fronter. Lokale bystyrer i de dele af byen, der vil blive inddraget i byggeriet af tunnelen, klager over projektets omfattende karakter, mens miljøfolk og spildevandsingeniører foreslår andre løsninger, heriblandt en separation af spildevand og regnvand, en øget anvendelse af permeable belægninger eller et krav om nedsivning fra nybyggeri.


Hvor Thames Tidewater Tunnel er beregnet til at koste knap 40 milliarder kroner, vil en separering af kloaksystemet imidlertid til sammenligning koste 470-560 milliarder kroner, og tidshorisonten og effektiviteten i de øvrige forslag er ringere end 'kæmpekloakken'.

Godkendelsen af Thames Waters projekt- og finansieringsforslag ligger nu hos de britiske planlægningsmyndigheder. Giver disse grønt lys for byggeriet, vil byggeriet starte i 2016 og tunnelen forventes klar i 2022.

 

Kilde: Ing.dk