Del artikel Print
Nye veje og fortove kan klare både skybrud og støj

Nye veje og fortove kan klare både skybrud og støj

Fremtidens veje og fortove skal være permeable, så regnvand kan sive, forsinkes og transporteres væk i forbindelse med skybrud. Nye udviklingsprojekter tilpasser vejene til fremtidens vejr.

I forbindelse med de senere års skybrud har mange døjet med vand i kældre. Det er  blandt andet sket, fordi vandet ikke kunne sive væk fra overfladerne grundet byens høje befæstelsesgrad. Disse problemer skal nye typer af fliser og asfalt afhjælpe.

Projekterne Klimavejen, Klimaflisen og Vandvejen beskæftiger sig alle med innovative vejløsninger, der er tilpasset fremtidens klima.

 

Ved at bruge en lille kornstørrelse samt sørge for, at asfalten indeholder mange porerum, kan vandet nemt trænge igennem asfalten samtidig med, at denne virker støjdæmpende.

 

"Vores tanke er, at vi omdanner vejkassen til et kæmpestort forsinkelsesbassin, hvorfra vandet enten kan nedsives eller drænes til kloakker", fortæller Thomas Pilegaard Madsen fra Teknologisk Institut (TI) og projektleder på Klimavejen.

 

I forhold til fortovene arbejdes der med løsninger, hvor vandet kan sive ned mellem fliserne. Ydermere skal nogle af flisemodulerne kunne udskiftes med plantekasser og sågar små pumpestyrede rensningsanlæg, så det oppumpede vand har en kvalitet, så børn og voksne kan lege med det. Herved afhjælpes både afløbs- og støjproblemer, samtidig med at fortovene kan opfylde rekreative behov.

 

De nye typer vejbelægning kan indføres mange steder, og vil ifølge samarbejdspartnerne være billigere end alternativet: at udvide kloakkerne. Det kan dog blive problematisk på steder, hvor der foretages grundvandsindvinding.

 

"Vi har en udfordring omkring forurening fra vejvandet - vi ved ikke, hvor alvorligt et problem det kan være - kun at vi kan forhindre det ved at fore vejkassen med bentonit og lede vandet til kloak", forklarer Thomas Pilegaard Madsen.

 

Kilde: ing.dk