Del artikel Print
Unge kan nu øve sig på klimatilpasning

Unge kan nu øve sig på klimatilpasning

Miljøminister Kirsten Brosbøl har indviet nyt klimatilpasningsværksted for hovedstadens skoleelever.

Miljøminister Kirsten Brosbøl og Hvidovre Kommunes borgmester Helle Adelborg indviede  den 1. oktober Københavns Kommunes nye klimatilpasningsværksted på Energi- og Vandværkstedet. Det nye læringsrum er særligt indrettet til at undervise børn og unge i klimatilpasning, skybrud, havvandsstigninger og stormfloder; en pointe der blev ekstra tydelig på indvielsesdagen, hvor regnen silede ned. Målet med værkstedet er at give elever i hovedstadsområdet en mere autentisk og direkte kontakt med de problemstillinger, der er aktuelle på vand- og klimaområdet. 

 

Også miljøministeren fik mulighed for at kaste sig ud i klimatilpasning, da hun startede et modelskybrud og efterfølgende var med til at sikre værkstedets miniby fra oversvømmelse ved at lede vandmasserne rundt ved hjælp af blandt andet dæmninger, riste og faskiner.  

 Kirsten Brosbøl Starter Skybruddet

Foto: Lina Ahnoff

 

Ambitionen med klimatilpasningsværkstedet er at sætte fokus på uddannelse i bæredygtig udvikling og fremtidssikring af Danmark gennem både indendørs og udendørs installationer.  

 

Klimatilpasningsværkstedet er etableret i et samarbejde mellem Hovedstadens Forsyningsselskab (HOFOR) og Københavns Kommune med økonomisk støtte fra VELUX FONDEN.

 

Kilde: Københavns Lærerforening, Valbybladet.dk, Hvidovre Avis, Vanløsebladet