Del artikel Print
Danmarks største spildevandsbassin ligger i Brøndby

Danmarks største spildevandsbassin ligger i Brøndby

BIOFOS har sammen med Glostrup Forsyning og Brøndby Kloakforsyning udvidet spildevandsbassinet i Brøndby Kommune. Det nye bassin kommer til at have en kapacitet på 78.000 kubikmeter vand.

I takt med de senere års skybrud har der i Brøndby Kommune flere gange været problemer med overløb af spildevand til byområder. Det ønsker man nu at komme til livs, og derfor er det gamle spildevandsbassin blevet renoveret og udvidet for 25 millioner kroner.

 

Spildevandsbassinet fungerer som en slags buffer for spildevandet under kraftige regnskyl. Ved at tilbageholde vandet i bassinet vinder man tid, indtil der igen er plads til at behandle overskydende vand på rensningsanlæggene. Herved mindsker man risikoen for overløb fra kloaksystemet.

 

Bassinet ligger i 'Den Grønne Kile' i Brøndby Kommune og skal samle vand fra de fælleskloakerede områder i Brøndby og Glostrup kommuner.

 

Udvidelsen af spildevandsbassinet er ikke det eneste tiltag i forhold til klimatilpasning, der arbejdes med i Brøndby Kommune.

 

”Det nye spildevandsbassin er ikke det eneste, vi arbejder med, men et af flere elementer der skal være med til at forhindre lokale oversvømmelser. For eksempel arbejdes der i Brøndby meget med projekter, hvor regnvandet opsamles i haver eller på grønne arealer, hvor vandet kan nedsives, så det ikke ender med at belaste kloaksystemet”, fortæller direktør for Brøndby Kloakforsyning, Frank Brodersen.

 

Kilde: hofor.dk